Image Slider - Połoniny 2021

 • 61. Studencki Rajd Połoniny 2021

Regulamin Rajdu

1. Organizator

Stowarzyszenie Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich

Adres: ul. Grzybowska 4 /U9B,

00-131 Warszawa

2. Czas i miejsce ześrodkowania Rajdu

Ześrodkowanie Rajdu odbędzie się 25 września w SBN Łopienka

3. Ubezpieczenie

Każdy uczestnik zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia na czas trwania Rajdu.

4. Bezpieczeństwo

Rajd odbywa się na terenie górskim. Udział w Rajdzie bierzecie na własną odpowiedzialność. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w imprezie pod warunkiem przedstawienia pisemnej zgody od rodziców.

Należy poinformować prowadzącego trasę o Waszych chorobach (padaczka, cukrzyca itp.) oraz przyjmowanych lekach (gdzie je nosicie i w jakich dawkach przyjmujecie).

Każdy uczestnik zobowiązany jest do posiadania przy sobie zapisanego (najlepiej w telefonie) numeru GOPR 601 100 300 oraz 985, zalecamy posiadanie zainstalowanej aplikacji „Ratunek”.

SPECJALNE POSTANOWIENIA ZWIĄZANE Z EPIDEMIĄ COVID

 1. Na ześrodkowaniu rajdu obowiązuje zachowanie dystansu między uczestnikami, przy braku możliwości zachowania odpowiedniego dystansu (1,5m) zakrywanie nosa i ust maseczką.
 2. Na ześrodkowaniu rajdu zorganizowany będzie punkt do mycia rąk wyposażony w mydło.  Zalecane jest posiadanie własnego środka do dezynfekcji.
 3. Dla uczestników będzie dostępny wrzątek oraz gorąca herbata. Zabrania się nabierania płynów własnym kubkiem; służyć do tego będzie wyznaczona chochla. 
 4. Organizator zapewnia możliwość noclegu w namiotach bazowych, niemniej jednak, ze względów Covid-19 polecamy nocleg we własnych namiotach.
 5. Każdy przybyły indywidualnie Uczestnik ześrodkowania nocujący na ześrodkowaniu ma obowiązek zgłosić się do biura rajdu. Podczas rejestracji będzie musiał podać swoje dane (imię i nazwisko) oraz numer telefonu kontaktowego, ponadto podpisać oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem funkcjonowania Ześrodkowania Rajdu oraz wypełnić ankietę o stanie zdrowia. 

Uczestnicy tras będą zobowiązani do uzupełnienia powyższego, jeżeli nie dopełnili któregoś punktu przed dotarciem na ześrodkowanie rajdu.

 1. W przypadku stwierdzenia zarażenia wirusem SARS-CoV-2 w okresie 14 dni po pobycie na Ześrodkowaniu Rajdu, Uczestnik ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Organizatorów Ześrodkowania i przewodników z danej trasy.
 2. Na terenie Ześrodkowania Rajdu zostanie wyznaczone miejsce odosobnienia na wypadek stwierdzenia u Gościa Bazy podejrzenia zarażenia COVID-19.

5. Zapisy

Zapisy odbywają się bezpośrednio u przewodników prowadzących trasy poprzez wysłanie maila ze zgłoszeniem uczestnictwa. Można dopisać się także na starcie trasy bądź na dowolnym noclegu.

6. Opłata rajdowa

Za udział w Rajdzie pobierana jest opłata w wysokości 30 zł (tzw. wpisowe).

Rajd jest imprezą niekomercyjną, Koło nie zarabia na jego organizacji, a przewodnicy nie pobierają wynagrodzenia za prowadzenie tras. Opłata przeznaczona jest na pokrycie kosztów organizacyjnych, na które składają się: koszty przygotowania rajdu, ciepły posiłek i herbata, pamiątkowy gadżet rajdowy.

7. Uczestnikom zapewniamy

 • fachową obsługę przewodnicką
 • pogodę – jaka by nie była, zawsze będzie :)
 • posiłki przygotowywane na ognisku pracą własnych rąk
 • herbatę podczas ześrodkowania
 • moc atrakcji i przednią zabawę podczas całego Rajdu
 • niebanalne towarzystwo
 • pamiątkowy gadżet rajdowy

8. Od uczestników oczekujemy

 • nie posiadania przy sobie ani nie spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających
 • dbałości o własne zdrowie i bezpieczeństwo
 • zabrania stosownego sprzętu turystycznego
 • szacunku i dbałości o zabytki, nawet te zaniedbane
 • uśmiechu na co dzień i poczucia humoru! :)
 • uczestnictwo w imprezie jest jednoznaczne z wyrażeniem nieodpłatnie zgody na wykorzystywanie wizerunku uczestnika na potrzeby promocji SKPB i udostępniania w sposób niekomercyjny na wszelkiego rodzaju nośnikach materialnych (cyfrowych, optycznych itp.) i niematerialnych (transmisja danych).

9. A po Rajdzie?

A po Rajdzie liczymy przede wszystkim na Waszą obecność na spotkaniu porajdowym w Warszawie. Gorąco zachęcamy również do brania udziału w innych wyjazdach i rajdach SKPB, spróbowania swoich sił na Kursie Przewodnickim : http://www.skpb.waw.pl/kurs/aktualnosci-kursu.html– kto wie, może za rok właśnie Ty poprowadzisz swoją własną trasę w Bieszczadach! Do zobaczenia w górach!

 

Zgłoszenie się na wyjazd lub udział w wyjeździe organizowanym w ramach Studenckiego Rajdu Połoniny jest jednoznaczne z oświadczeniem o zapoznaniu i akceptacji Regulaminu wyjazdów organizowanych przez SKPB Warszawa, dostępnym na stronie internetowej SKPB Warszawa.

Tags: