Egzamin przed Zimówką (Zakres wymaganej wiedzy z pierwszej pomocy)

Oto zakres materiału jaki trzeba opanować z pierwszej pomocy, aby zaliczyć Egzamin przed Zimówką.
Przeczytanie określonych lektur i opanowanie materiału w nich zawartego zapewnia zdanie egzaminu. Zwrócie uwagę, że z określonych lektur są wybrane fragmenty.
Pamiętajcie, że wiedza ta może wam kiedyś pomóc uratować ludzkie życie
Miłej nauki życzą:.
PŁJS - PanasikŁaniewskiJaworSkrzyniarz
Materiały do pierwszej pomocy:
1) materiały z wykładu zamieszcozne na stronie www.skpb.waw.pl
2) MSD Manual – podręcznik diagnostyki i terapi. Urban&Partner, Wrocław 1995: strony:493-501, 2922-2923, 2935-1953;
3) materiały na stronie http://kaliszok.republika.pl/cpr1.htm
4) Maciej Tertelis Podręcznik turystyki górskiej. Lato. Pelta, Warszawa 1999: strony: 132-159, 273-291;
Tags: