Image Slider - Eskapebolino 2015

 • Eskapebolino 2015
  Eskapebolino 2015

Protokół i wyniki

10.05., godz. 22 - Prezentujemy protokół oraz wyniki ostateczne dla wszystkich kategorii.

11.05. - Poprawiona literówka w nazwisku.

 

>>PROTOKÓŁ<<

 >>WYNIKI<<

 

KOMUNIKAT SĘDZIEGO GŁÓWNEGO:

W czasie trwania 1 etapu imprezy na terenie zawodów (północnowschodnia część terenu etapu TU1) prowadzona była akcja gaśnicza Straży Pożarnej w związku z pożarem ściółki leśnej (pożar znajdował się poza terenem zawodów). Mając na uwadze bezpieczeństwo zawodników Sędzia Główny zadecydował o skróceniu etapu poprzez anulowanie ostatnich 5 PK etapu TU1. Pierwsze pięć zespołów TU nie zostało o tym poinformowanych na starcie, gdyż w momencie otrzymania informacji o pożarze przez sędziego startu, byli już na trasie. SMSy wysłane do wszystkich uczestników tej kategorii nie do wszystkich dotarły lub nie wszyscy odebrali je w trakcie zawodów. Bezpieczeństwo zawodników nie było zagrożone, ponieważ informacja o skróceniu etapu została także zamieszczona bezpośrednio na, a także w okolicy ostatniego PK skróconej trasy (specyfika mapy wykluczała ominięcie tego punktu).
W związku z nierównym dostępem zawodników do informacji, a więc nierównymi szansami pokonania etapu 1, w zgodzie z ppt X.7. "Zasad punktacji i współzawodnictwa na turystycznych imprezach na orientację", Sędzia Główny w porozumieniu z Kierownikiem zawodów podjęli decyzję o NIE ZALICZANIU ETAPU 1 TU DO KLASYFIKACJI GENERALNEJ W KATEGORII TU.
Klasyfikacja etapu 2 TU jest więc tożsama z klasyfikacją końcową kategorii TU. Jednocześnie, biorąc pod uwagę zaangażowanie zawodników w pokonanie etapu 1 TU, organizatorzy zawodów wprowadzają kategorię dodatkową TU++, obejmującą oba etapy TU. Pierwsze 3 drużyny w tej kategorii również otrzymają dyplomy, ale ich wyniki nie będą zaliczać się do konkursu TMWiM.

Gratulujemy zwycięstwa:

 •  MARCINOWI KRASUSKIEMU - w kat. TZ
 • 4 zespołom w składzie: KUBA JAGIEŁŁO
  DARIUSZ MAZUREK, ZUZANNA MALANOWSKA
  RENATA ŁASKA, TOMASZ ŁASKI
  MACIEJ FILOCHA - w kat. TU
 • KUBIE JAGIEŁŁO - w kat. TU++
 • 6 zespołom w składzie:
  Renata Polińska, Adam Rogowiec
  Anna Feliksbrot, Julia Feliksbrot, Konrad Feliksbrot
  Paweł Szczygielski, Beata Burakowska, Patryk Szczygielski, Szymon Szczygielski, Mateusz Szczygielski
  Krzysztof Komor, Marcin Komor
  Iwona Małecka, Joanna Sokalska
  Jerzy Will
   -
  w kat. TP
 • MAĆKOWI, ANI, KASI I WOJTKOWI NOWICKIM, ZOFII PIETRZAK - w kat. TF
 • SŁAWKOWI OTAPOWI - w dojściówce
Tags: