Kurs przewodnicki - przejście letnie 30.06-15.07.2012 - Bieszczady

Przejście Letnie jest częścią kursu na Przewodników Beskidzkich. Aby ukończyć ten kurs i mieć prawo przystępowania do egzaminu państwowego należy je zaliczyć. Przejście jest też, a może przede wszystkim, egzaminem praktycznym do Koła. Podczas zakończenia obozu letniego dowiecie się czy zaliczyliście ten egzamin – czy możecie zostać przewodnikami SKPB Warszawa.

 

Wyjazd: 29.06.2011 wieczorem - podaje komunikacyjny wyjazdu

Powrót: 16.07.2011 rano - podaje komunikacyjny wyjazdu

Instruktorzy: Alicja Słoma, Marcin Błażejczyk, Wojciech Włoskowicz, Piotr Szulewski,  

Spotkanie przedwyjazdowe: wtorek, 5.06.2012 w przerwie / po wykładzie, OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!!!

Mapy: Bieszczady (np. wydawnictwa Demart), skala 1:75000 (dokładniejsze mapy są niedozwolone), dobrze jest mieć także zapasową mapę, dodatkowo mapy do panoramek, również w granicach Słowacji i Ukrainy (np. Karpaty 1:300 000)

Apteczkę: zorganizuje apteczkowy wyjazdu

Sprzęt własny: karimata, śpiwór, kurtka przeciwdeszczowa, ubranie na każdą pogodę, mocne buty, latarka + baterie zapasowe, menażka, kubek, nóż, łyżka, cienka linka (ok. 5m), KOMPAS, MAPA, długopis, zapasowe worki foliowe, dokumenty (paszport/dowód osobisty + legitymacja), apteczka osobista, zegarek na rękę, zestaw do rozpalania, rękawice robocze

Sprzęt wspólny: zorganizuje sprzętowy wyjazdu

Noclegi: w namiotach, namioty organizuje sprzętowy wyjazdu

Prowiant: podaje aprowizacyjny wyjazdu:

Koszt: oszacuje i przedstawi finansowy wyjazdu

Uwaga: Wszystkie rzeczy pakujemy w worki foliowe (nie ma nieprzemakalnych plecaków)

 

Więcej szczegółów podamy na spotkaniu organizacyjnym (5.06.2012), gdzie rozdzielane będą również funkcje i podane tematy do opracowania. Jeśli wybierasz się na przejście wiosenne (wyjazd na zaliczenie) - musisz się tam pojawić!

 

Podstawowy zakres tematów do przyswojenia na Przejście Letnie przez wszystkich:

 • archeologia, grodziska, prawa osadnicze, pasterstwo, migracje wołoskie, zbójnictwo, szlaki handlowe
 • Bojkowie, Łemkowie, Huculi, Dolinianie, Pogórzanie - podobieństwa i różnice, architektura świecka, język, stroje i obrzędy ludowe
 • ochrona przyrody (Rezerwat Biosfery Karpaty Wschodnie, parki narodowe, krajobrazowe, otuliny, rezerwaty, obszary ochrony ścisłej, natura 2000, sieć Econet, ścieżki przyrodnicze, ekomuzea, stacje terenowe i badawcze, prawo, historia, granice tychże)
 • przyroda ożywiona (gatunki roślin i zwierząt, szczegółowo chronione i zagrożone, siedliska i zbiorowiska roślinne, endemity wschodniokarpackie, roślinność alpejska, kserotermiczna, powypasowa, reintrodukcja żubra, wilki i niedźwiedzie)
 • przyroda nieożywiona (geologia fliszu karpackiego, geomorfologia - utwory powierzchniowe, osuwiska szczegółowo, hydrografia, zalew Soliński, , ropa naftowa, klimat)
 • gospodarka (przemysł drzewny, naftowy, energetyka wodna i wiatrowa, główne zakłady przemysłowe, Igloopol, gospodarka planowa PRL; zagrożenia - bezrobocie, alkoholizm, niski wsp. feminizacji, praca sezonowa)
 • bieszczadzkie osobowości - Wincenty Pol, Władysław Krygowski, Mieczysław Orłowicz, Edward Moskała, Wiktor Schramm, Adam Fastnacht, Grzegorz z Sanoka, Zdzisław Beksiński, Jerzy Harasymowicz, Wojciech Belon, Władysław Nadopta - miejsca pamięci, dokonania, biografie
 • rody szlacheckie, gniazda rodowe, klucze dóbr, wybitni przedstawiciele
 • podziały administracyjne - granice panstw, sistiema, słupki graniczne, historia zmian, powiaty, gminy
 • I Wojna Światowa i konflikt polsko -ukraińki 1918-1919, ZURL (Zachodnioukraińska Republika Ludowa), linia Curzona
 • II Wojna Światowa, Linia Mołotowa, cmentarze wojenne, szlaki kurierskie
 • Akcja Wisła, działalność i struktura UPA, wysiedlenia na Wschód
 • religie i obrzędy (prawosławie, rzymski i grecki katolicyzm, protestantyzm, judaizm (w tym chasydyzm); miejsca kultu, klasztory, cmentarze, liturgia, święci
 • zagospodarowanie turystyczne - uzdrowiska, sanatoria, schroniska, moskalówki, PTSM, bacówki, bazy studenckie, stadniny, wyciągi
 • komunikacja: kolej normalno i wąskotorowa, PKS, obwodnice bieszczadzkie, szybowiska, rejsy wycieczkowe, trasy spływów kajakowych
 • straż graniczna (placówki, oddziały), GOPR, wojsko, w tym WOP, ośrodki internowania, zakłady karne, Arłamów i Muczne (Kazimierzowo)
 • szlaki turystyczne (PTTK, gminne i międzynarodowe): piesze, rowerowe, konne, w tym specjalne: Szlak Ikon, Architektury Drewnianej, Szwejka, Naftowy, Fredry, JP II, Chasydzki, Zielony Rower
Tags: