Kurs przewodnicki - wycieczka namiotowa 04-05.06.2011 - Pogórze Ondawskie

Zbiórka: 03.06.2011 (piątek) wieczorem - szczegóły podaje komunikacyjny wyjazdu

Powrót: 06.06.2011 (poniedziałek) rano - szczegóły podaje komunikacyjny wyjazdu

Instruktorzy: Mister, Magda, Staszek, Paweł

Sprzęt:

  • sprzęt osobisty - jak na każdą wycieczkę weekendową + okulary i krem przeciwsłoneczny, które oby się przydały
  • sprzęt grupowy (w tym namioty) - podaje gospodarczy wyjazdu

Mapa: VKU Harmanec, skala 1:50 000, arkusze 104 i 105 lub ich odpowiedniki w tej samej skali; Beskid Niski do panoramek

Prowiant: podaje gospodarczy wyjazdu

Koszt (i ew. zaliczka): podaje finansowy wyjazdu

Zagadnienia do opracowania (dla wszystkich):
  • topografa Karpat słowackich (ogólnie)
  • topografia (w tym szlaki turystyczne) i atrakcje turystyczne Pogórza Ondawskiego
  • Bardiów - historia, zabytki (szczegółowo)
  • budownictwo drewniane Karpat słowackich, słowackie świątynie drewniane na liście UNESCO, skanseny
  • przyroda Pogórza Ondawskiego
  • słowackie uzdrowiska
Tags: