Kurs przewodnicki - warsztaty architektoniczne 1.03

Dnia 1 marca w trakcie wykładu odbędą się warsztaty architektoniczne. W ramach warsztatów każdy z Was wygłosi prezentację na temat jednego zabytku.

Reguły zapisów:

  • każdy z Was wybiera jeden zabytek z listy przygotowanej przez organizatorów warsztatów
  • są dwie grupy zabytków: z i spoza terenu uprawnień; w pierwszej kolejności przyjmujemy zapisy na zabytki z terenu uprawnień
  • zapisy odbyły się na wykładzie 1.02; osoby nieobecne na tym wykładzie mogą zapisać się elektronicznie do 15 lutego (link na liście kursowej)

Instrukcja przygotowania prezentacji:

  • prezentacja ma trwać ok. 5 min
  • prezentacja zawiera zdjęcia obiektu
  • w prezentacji podajemy: datę budowy, autora, miejsce (jeśli jest to istotne też kontekst historyczno-kulturowy powstania w skrócie), opis wyglądu zarówno bryly zewnętrznej jak i wnętrz (głównie w wypadku kościołów)
  • należy podać jaki styl, okres w sztuce obiekt reprezentuje, wymienić cechy charakterystyczne dla tego stylu w tej budowli

Prezentacje w formacie adekwatnym do wyświetlenia podczas warsztatów (najlepiej PDF lub PPT), nie przekraczające 2MB, prosimy nadsyłać do 28 lutego na adres Kierownictwa Kursu.

Przypominamy, że zaliczenie warsztatów architektonicznych jest obowiązkowe.

Życzymy owocnych przygotowań!

 

Tags: