Kurs przewodnicki - SGO: Samodzielna Grupa Operacyjna

To wyjazd, który Kursanci od początku do końca organizują samodzielnie!

Poniżej przedstawiamy kilka ogólnych założeń, którymi powinniście się kierować przygotowując SGO.

Miejsce: góry i pogórza, najlepiej na terenie uprawnień.

Charakter wyjazdu: pieszy

Termin: dowolny w trzeciej części kursu, do przejścia letniego (ewentualnie w drugiej części kursu)

Czas trwania: minimum dwa pełne dni na wyjeździe

Ilość kursantów wspólnie organizujących wyjazd: jeden lub dwóch

Ilość uczestników: przy 1 organizatorze - min. 3 uczestników, przy 2 organizatorach - min. 4 uczestników.

Noclegi: pełna dowolność

Przed wyjazdem: Co najmniej na tydzień przed planowaną wycieczką, każda z ekip wysyła mailem na adres: kurs [małpa] skpb.waw.pl plan do zatwierdzenia, tak żeby był czas na ewentualną korektę. Plan musi być zatwierdzony, by SGO uznać za zaliczone.

W planie powinny się znaleźć:

 • Program wycieczki (zwiedzanie, trasa, etc)
 • Czasowa rozpiska trasy wycieczki (trasa przejścia: godziny wyjścia, dojścia do punktów pośrednich, dojścia na nocleg, czas planowanego zwiedzania, odpoczynków, itp.)
 • Miejsca planowanych noclegów
 • Informacje podawane uczestnikom wycieczki: godzina i miejsce zbiórki, jadłospis (w tym ilość jedzenia na osobę i informacje, co zabrać z domu), spis sprzętu indywidualnego dla uczestników (w tym zawartość apteczki osobistej)
 • Spis sprzętu grupowego (w tym zawartość apteczki grupowej)
 • Kosztorys wyjazdu

Po powrocie: Kursanci zdają relację z wyjazdu. Sprawozdania należy przesłać na adres kurs [małpa] skpb.waw.pl maksymalnie dwa tygodnie po wycieczce.

Powinny się w nim znaleźć:

 • opis tego, co się udało zobaczyć,
 • jak przebiegła realizacja planu w stosunku do założeń,
 • zdjęcia.

Wasze relacje zostaną zamieszczone na stronie kursu. Najlepsze relacje zostaną nagrodzone!

W celu zaliczenia SGO należy:

 • zrealizować wycieczkę wg programu zatwierdzonego przez Kierownictwo Kursu
 • spełnić minima odnośnie czasu trwania SGO i liczby uczestników
 • przesłać relację z wyjazdu

Czekamy na Wasze plany SGO i już teraz życzymy udanych wyjazdów!

Kierownictwo Kursu

Tags: